Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Mária Hajduková, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - NESLUŠAN, Luboš. Regular and transitory showers of comet C/1979 Y1 (Bradfield). In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 605, article no. A36, p. 1-13. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - KOTEN, Pavel - KORNOŠ, Leoš - TÓTH, Juraj. Meteoroid orbits from video meteors. The case of the Geminid stream. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 89-98. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš - HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. Separation and confirmation of showers. In Astronomy & Astrophysics, 2017, vol. 598, article no. A40, p. 1-21. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus