Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Hajduková Mária PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so Zemou
The meteoroid population, its origin, evolution and interaction with the Earth
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hajduková Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ