Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Mária Hajduková, PhD.

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879183
Fax: 02/54775157