Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Júlia Farkasová

sekretariát oddelenia MPH - Bratislava

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879186
Fax: 02/ 54775157