Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

vedúca Oddelenia dejín staršej slovenskej literatúry

Ústav slovenskej literatúry SAV

Slovenská akadémia vied
Konventná 13, 811 03 Bratislava 1
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/5441 3391, kl.29