Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Riaditeľ

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.kvsbk.sav.sk
E-mail:
Tel.: 02/ 5477 5683, 54773442