Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Šamaj Ladislav DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Štatistická fyzika priestorovo ohraničených systémov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ