Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Soňa Rajčániová

Ústav informatiky SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5477 1004, 5941 1291
Fax: 02/ 5477 1004