Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Ivana Budinská, PhD.

Štatutárny zástupca

Ústav informatiky SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5941 1242