Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.

Riaditeľ

Filozofický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/5292 1215
Fax: 02/5292 1215