Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Daniel Novocký, CSc.

spravca siete

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879130
Fax: 052/4467656