Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Ján Svoreň DrSc. - projektová činnosť

Zamestnanec nemá žiadny aktuálny projekt.