Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

zástupca riaditeľa

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.ta3.sk/~astrsven/
E-mail:
Tel.: 052/7879142
Fax: 052/4467656