Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Augustín Skopal, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • SEKERÁŠ, Matej - SKOPAL, Augustín. B[e] phenomenon in the D-type symbiotic star V1016 Cyg. In The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies : ASP Conference Series, Vol. 508. - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2017, p. 399-400. ISBN 978-1-58381-900-5.(Vega č. 2/0002/13 : Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách. International Conference The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies). Typ: AFK
 • SEKERÁŠ, Matej - SKOPAL, Augustín. Investigating scattering processes in the symbiotic nova V1016 Cyg. In Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects. - Geminy Observatory : Sejong University, 2017, p. 71-76. Dostupné na internete: <http://www.kochil-2016.com/uploads/5/3/8/0/53803559/ko_chile_re.pdf>(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. Chile-Korea Gemini Workshop on Stellar Astrophysics : Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects). Typ: GII
 • SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín. Wind asymmetry imprint in the UV light curves of the symbiotic binary SY Mus. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 602, article no. A71, p. 1-9. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
 • SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín. Attenuation of the light curves of the symbiotic binary SY Mus by circumstellar material. In The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies : ASP Conference Series, Vol. 508. - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2017, p. 397-398. ISBN 978-1-58381-900-5.(Vega č. 2/0002/13 : Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. International Conference The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies). Typ: AFK
 • SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín. Properties of the wind outflow from the cool components in symbiotic binaries. In Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects. - Geminy Observatory : Sejong University, 2017, p. 77-82. Dostupné na internete: <http://www.kochil-2016.com/uploads/5/3/8/0/53803559/ko_chile_re.pdf>(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. Chile-Korea Gemini Workshop on Stellar Astrophysics : Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects). Typ: GII
 • SKOPAL, Augustín - SHUGAROV, Sergey Yu. - SEKERÁŠ, Matej - WOLF, Marek - TARASOVA, Taissiia Natasha - TEYSSIER, Francois - FUJII, Mitsugu - GUARRO, Joan - GARDE, Olivier - GRAHAM, Keith - LESTER, Tim - BOUTTARD, V. - LEMOULT, Thierry - SOLLECCHIA, U. - MONTIER, Jacques - BOYD, David. New outburst of the symbiotic nova AG Pegasi after 165 yr. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 604, article no. A48, p. 1-19. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
 • SKOPAL, Augustín. The B[e] phenomenon in symbiotic binaries. In The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies : ASP Conference Series, Vol. 508. - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2017, p. 313-322. ISBN 978-1-58381-900-5.(Vega č. 2/0002/13 : Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách. International Conference The B[e] Phenomenon: Forty Years of Studies). Typ: BEE
 • SKOPAL, Augustín - KOMŽÍK, Richard. Editorial. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2017, vol. 47, no. 1, p. 5. (0.336 - IF2016). (2017 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842. Typ: GII
 • SKOPAL, Augustín. On the mass transfer and accretion in symbiotic binaries. In Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects. - Geminy Observatory : Sejong University, 2017, p. 3-13. Dostupné na internete: <http://www.kochil-2016.com/uploads/5/3/8/0/53803559/ko_chile_re.pdf>(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. Chile-Korea Gemini Workshop on Stellar Astrophysics : Accretion Processes in Symbiotic Stars and Related Objects). Typ: GII
 • SKOPAL, Augustín - SEKERÁŠ, Matej - SHUGAROV, Sergey Yu. - SHAGATOVA, Natalia. New burst of the active symbiotic star BF Cyg at the befinning of 2017. In The Astronomer's Telegram, 2017, no. 10086, p. 1. Názov prebraný z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.astronomerstelegram.org>. Typ: GII
 • Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso = Práce astronomického observatória na Skalnatom Plese. Editor [2016-2017] Augustín Skopal, editor [2001-2017] Richard Komžík. Tatranská Lomnica : Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1955-. 2x ročne. ISSN 1335-1842. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus