Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Vaňko Martin PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Dve slnká na oblohe: hľadanie exoplanét okolo dvojhviezd s ďalekohľadom TEST
Two suns in the sky: search for circumbinary planets with the TEST telescope
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2017


Národné projekty

* Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách
Physical processes in interacting binaries and extrasolar planetary systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
* Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ