Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Vojtech Rušin DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* VEGA 2/0003/16 - Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike
Veldkamp Spaces in Quantum Information and Astrophysics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ