Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Theodor Pribulla, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GARAI, Zoltán - PRIBULLA, Theodor - HAMBÁLEK, Ľubomír - KUNDRA, Emil - VAŇKO, Martin - RAETZ, Stefanie - SEELIGER, Martin - MARKA, Claudia - GILBERT, Holly. Affordable echelle spectroscopy of the eccentric HAT-P-2, WASP-14, and XO-3 planetary systems with a sub-meter-class telescope. In Astronomische Nachrichten, 2017, vol. 338, p. 35-48. (0.916 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. APVV-0158-11 : Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • HAMBÁLEK, Ľubomír - PRIBULLA, Theodor. The quadruple star V2610 Ophiuchi. In Stars: From Collapse to Collapse : ASP Conference Series vol. 510. - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2017, p. 372-375. ISBN 978-1-58381-904-3.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. Stars: From Collapse to Collapse). Typ: BEE
  • VAŇKO, Martin - TORRES, Guillermo - HAMBÁLEK, Ľubomír - PRIBULLA, Theodor - BUCHHAVE, L. - BUDAJ, Ján - DUBOVSKÝ, Pavol - GARAI, Zoltán - GINSKI, Christian - GRANKIN, K. - KOMŽÍK, Richard - KRUSHEVSKA, Victoria - KUNDRA, Emil - MARKA, Claudia - MUGRAUER, Markus - NEUHÄUSER, Ralph - OHLERT, Johannes - PARIMUCHA, Štefan - PERDELWITZ, V. - RAETZ, Stefanie - SHUGAROV, Sergey Yu. On the nature of the candidate T-Tauri star V501 Aurigae. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 467, p. 4902-4913. (4.961 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus