Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Luboš Neslušan, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - NESLUŠAN, Luboš. Regular and transitory showers of comet C/1979 Y1 (Bradfield). In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 605, article no. A36, p. 1-13. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš - HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. Separation and confirmation of showers. In Astronomy & Astrophysics, 2017, vol. 598, article no. A40, p. 1-21. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš - BUDAJ, Ján. Mysterious eclipses in the light curve of KIC8462852: a possible explanation. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 600, article no. A86, p. 1-20. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš. Replenishment of the comet Oort Cloud during the outward migration of Uranus and Neptune. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 140, p. 1-5. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš. Outline of the concept of stable relativistic radiation sphere. A model of quasar? In Astrophysics and Space Science, 2017, vol. 362, article no. 48, p. 1-10. (1.622 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-640X.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš. A solution to unconstrained Einstein's equations for a relativistic radiation sphere. In Proceedings of the International Astronomical Union : New Frontiers in Black Hole Astrophysics, 2017, vol. 12, no. 324, p. 355-356. ISSN 1743-9213.(IAU Symposium New Frontiers in Black Hole Astrophysics. Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). Typ: ADMB
  • NESLUŠAN, Luboš - TOMKO, Dušan - IVANOVA, Oleksandra. On the chaotic orbit of comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1. In Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 2017, vol. 47, no. 1, p. 7-18. (0.336 - IF2016). (2017 - WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1335-1842.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). Typ: ADNA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus