Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Luboš Neslušan CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Štúdium zvetrávania a rejuvenizačných processov pôsobicich na malých telesách Slnečnej sústavy. Experimentálny a teoretický prístup.
Study of the ageing and rejuvenating processes affecting the small Solar system bodies. Experimental and theoretical approach.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ