Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Luboš Neslušan, CSc.

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

 Osobná webstránka:  www.ta3.sk/~ne
E-mail:
Tel.: 052/7879154
Fax: 052 4467656