Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

vedecký tajomník

Astronomický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 052/7879127
Fax: 052/4467656