Informačná stránka zamestnanca SAV

- publikačná činnosť

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • ANDRONOV, Ivan L. - ANDRYCH, K. D. - ANTONIUK, K. - BAKLANOV, Aleksei - BERINGER, P. - BREUS, Vitalij - BURWITZ, V. - CHINAROVA, Lidia L. - CHOCHOL, Drahomír - COOK, L. M. - COOK, M. - DUBOVSKÝ, Pavol - GODLOWSKI, W. - HEGEDUS, T. - HOŇKOVÁ, K. - HRIC, Ladislav - YOUNG-BEOM, Jeon - JURYŠEK, J. - CHUN-HWEY, Kim - YONGGI, Kim - YOUNG-HEE, Kim - KOLESNIKOV, Sergey V. - KUDASHKINA, L. S. - KUSAKIN, Anatoly - MARSAKOVA, V. I. - MASON, Paul A. - MAŠEK, Martin - MISHEVSKIY, Nikolay - NELSON, Richard - OKSANEN, Arto - PARIMUCHA, Štefan - JI-WON, Park - PETRÍK, Karol - QUINONES, C. - REINSCH, K. - ROBERTSON, J. W. - SERGEY, Ivan M. - SZPANKO, M. - TKACHENKO, M. G. - TKACHUK, L. G. - TRAULSEN, I. - TREMKO, Jozef - TSEHMEYSTRENKO, V. S. - JOH-NA, Yoon - ZOLA, Stanislaw - SHAKHOVSKOY, Nikolaj, M. Instabilities in interacting binary stars. In Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena, and Evolutionary Processes : ASP Conference Series vol. 511. - San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2017, p. 43-50. ISBN 978-1-58381-906-7.(International Symposium Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena, and Evolutionary Processes). Typ: BEE
 • GÁLIS, Rudolf - HRIC, Ladislav - LEEDJÄRV, Laurits - MERC, J. Outburst activity of the symbiotic binary AG Dra. In Open European Journal on Variable Stars, 2016, vol. 176, p. 22-29. ISSN 1801-5964. Proceedings of the 47th Conference on Variable Stars Research. Dostupné na internete: <http://var.astro.cz/oejv>(APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru). Typ: ADEB
 • LEEDJÄRV, Laurits - GÁLIS, Rudolf - HRIC, Ladislav - MERC, J. - BURMEISTER, Mary. Spectroscopic view on the outburst activity of the symbiotic binary AG Draconis. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, vol. 456, p. 2558-2565. (4.952 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0038/13 : Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ILKIEWICZ, K. - MIKOLAJEWSKA, J. - STOYANOV, K. - MANOUSAKIS, A. - MISZALSKI, B. Active phases and flickering of a symbiotic recurrent nova T CrB. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, vol. 462, no. 3, p. 2695-2705., WOS

  [1.1] LEE, Y.-M. - LEE, D.-S. - CHANG, S.-J. - HEO, J.-E. - LEE, H.-W. - HWANG, N. - PARK, B.-G. - LEE, H.-G. A Monte Carlo study of flux ratios of Raman scattered O VI features at 6825 and 7082 angstrom in symbiotic stars. In ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, vol. 833, no. 1, article no. 75, p. 1-10., WOS

  [1.1] TOMOV, T. V. - STOYANOV, K. A. - ZAMANOV, R. K. AG Pegasi now a classical symbiotic star in outburst? In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, vol. 462, no. 4, p. 4435-4441., WOS

  [3.2] KRAUS, M. Probing the structure and dynamics of B[e] supergiant stars' disks. In BOLETIN DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ASTRONOMIA, 2016, vol. 58, p. 70-76., NASA ADS

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus