Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Budaj CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Hľadanie obrích exoplanét okolo bielych trpaslíkov
Searching for giant exoplanets around white dwarfs
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garai Zoltán PhD.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019
AD-ASTRA - Spoločne cez prekážky ku hviezdam
Per aspera ad astra simul (Throught difficulties to the stars together)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020


Národné projekty

* Interagujúce dvojhviezdy – Kľúč k porozumeniu Vesmíru
Interacting binaries – Key for the Understanding of the Universe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ