Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof.Ing. Jozef Janovec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2015

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MORAVČÍK, Roman - ČIČKA, R. - HAZLINGER, Marián - HVIZDOŠ, Pavol - JANOVEC, Jozef. Úvod do materiálového inžinierstva I. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2015. 374 s. ISBN 978-80-227-4405-8. Typ: ACB

Kategorizácia citácii:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
 
Ohlasy:
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce