Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof.Ing. Jozef Janovec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2015

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:


Žiadne publikácie nevyhovujú tomuto kritériu.

Kategorizácia citácii:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze Scopus
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus
10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus
 
Ohlasy:
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce