Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof.Ing. Jozef Janovec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2016

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MICHALCOVÁ, E. - GÖMÖRY, Fedor - FROLEK, Lubomír - DRIENOVSKÝ, M. - PEKARČÍKOVÁ, M. - SKARBA, M. - MIŠÍK, J. - JANOVEC, Jozef. Joining of CC tapes with lead-free solders. In IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2016, vol. 26, 8801104. (1.092 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1051-8223. Typ: ADCA
  • MIŠÍK, J. - GÖMÖRY, Fedor - VÁVRA, Ivo - SOLOVYOV, Mykola - VOJENČIAK, Michal - GIRMAN, Vladimír - SKARBA, M. - PEKARČÍKOVÁ, M. - MICHALCOVÁ, E. - JANOVEC, Jozef. Structural study of commercially produced (RE)BCO films. In IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2016, vol. 26, 6600804. (1.092 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1051-8223. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus