Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Prof.Ing. Jozef Janovec, DrSc.

vedecký pracovník

Ústav materiálového výskumu SAV

Slovenská akadémia vied
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: