Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Ing. Lucia Pokorná

Chemický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: