Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Predseda Vedeckej rady SAV:

Predseda Vedeckej rady SAV

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Ústav anorganickej chémie SAV, predseda SAV

E-mail:

Tel.: +421 (0) 2 57510 142

Zoznam všetkých členov Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied:

rektor SPU v Nitre
Ústav materiálového výskumu SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
za Zväz strojárskeho priemyslu SR a Zväz automobilového priemyslu
Fyzikálny ústav SAV
Botanický ústav SAV
Ústav politických vied SAV
rektor UK Bratislava
Historický ústav SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
rektor STU Bratislava
Geologický ústav SAV
rektor EU Bratislava
za Radu vysokých škôl SR
rektor UPJŠ Košice
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV