Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Predseda Vedeckej rady SAV:

Predseda Vedeckej rady SAV

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Ústav anorganickej chémie SAV, predseda SAV

E-mail:

Tel.: +421 (0) 2 57510 142