Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Tablo členov P SAV

Tablo členov P SAV

Predsedníctvo SAV

Útvar vedeckého sekretára SAV

Predseda

Podpredsedníčka SAV pre výskum

Podpredseda SAV pre ekonomiku

Vedecký sekretár

Zástupcovia

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode   

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Členka Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV