Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Tablo členov P SAV

Predsedníctvo SAV

Predseda

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode   

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV