Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
180161 Spiatočná letenka Košice -Varšava - Moskva, 10.03.2018 - 16.03.2018, 2 os  
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234
Objednávka: Z20185756
15.02.2018 762,00
1008918 Ubytovanie účastníkov workshopu  
Hotel Saffron
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
IČO: 45519587
Objednávka: 37/2018/ÚEF
15.02.2018 1 544,30
16810318 Úhrada poplatkov pre AChS, členské  
American Chemicall Society
P.O.Box 182426, Columbus, OH 43218-2423, USA
Objednávka: 23/2018/ÚEF
24.01.2018 142,15
73237791696 Opakovaná dodávka zemného plynu na Bulharskú ul. VYÚČTOVANIE 01.01.2018 - 31.01.2018  
SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
22.01.2018 2 965,00
00260-0178 Stravné lístky pre zamestnancov LŠ I. Q 2018  
EDENRED Slovakia s.r.o.
Senný trh 2, 040 01 Košice
IČO: 31 328 695
Objednávka: 11/2018/ÚEF
22.01.2018 351,29
VS 0510053014 Úhrada ročného príspevku na výkon štátneho dozoru zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P.O.Box 24, 820 07 Bratislava
18.01.2018 182,56
7293914719 Vyúčtovanie EE Watsonova , 01.12.2017 - 31.12.2017  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
18.01.2018 116,26
7293914719 Záloha na EE pre areál W47 splatná 25.02.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
18.01.2018 1 579,20
7293914719 Záloha na EE pre areál W47 splatná 15.02.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
18.01.2018 1 579,20
7293914719 Záloha na EE pre areál W47 splatná 05.02.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
18.01.2018 1 579,20
2426761780 Mobilné telefóny, 15.01.2018 - 14.02.2018  
ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
18.01.2018 141,49
7448265030 Opakovaná dodávka zemného plynu na Bulharskú ul. VYÚČTOVANIE 01.01.2017 - 31.12.2017  
SPP,a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
17.01.2018 318,27
3180000085 Ostatné náklady za užívanie nebytových priestorov UPJŠ  
PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
17.01.2018 2 504,83
18014 Kontrola činnosti na zariadení EPS k 12.01.2018  
IT alarm, spol s r.o.
Hroncova 1, 040 01 Košice
IČO: 35926252
Zmluva: 003/2010/S
17.01.2018 15,60
3170002722 Náklady za spotrebované energie v priestoroch skvapaľňovača PF UPJŠ na Park Angelinum, 4.Q 2017  
PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Objednávka: 1304/2017
16.01.2018 778,34
6689400655 Cestovné lístky na lanovku  
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: 21/2018 TL
12.01.2018 2,80
2018002044 Uverejnenie inzerátu - obsluha skvapaľňovača  
Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava, www.profesia.sk
IČO: 35800861
12.01.2018 82,80
3170002717 Náklady za spotrebované energie v priestoroch PF UPJŠ na Park Angelinum, 12/2017  
PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Objednávka: 1304/2017
11.01.2018 953,92
4 213 690 384 Nájomné za dusikový kontajner, 12/2017  
LINDE Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO: 31373861
10.01.2018 318,66
2010012375 Vyúčtovanie vodné, stočné na Bulharskej ulici, 20.09.2017 - 05.12.2017  
VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
10.01.2018 357,36
1712326 Výkon služby technika PO, 12/2017  
MODEZ - Juraj Rácz
Tolstého 5, 040 01 Košice
IČO: 11993502
Zmluva: 03/2011/PO
10.01.2018 144,00
4118002466 Telefónna ústredňa W47, 01.12.2017 - 31.12.2017, Watsonova  
BENESTRA s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46303502
09.01.2018 89,52
4118002466 Telefónna ústredňa W47, 01.12.2017 - 31.12.2017, Park Angelinum  
BENESTRA s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46303502
09.01.2018 20,10
3170003941 Nájom chráničky HDPE na TU KE, 01.01.2017 - 31.12.2017  
TU KE
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
Zmluva: 1/190102/2010-NAJ
09.01.2018 33,00
180013 Spiatočná letenka Košice -Ženeva, 24.03.2018 - 29.03.2018, 2 os  
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o
Letná 45, 040 01 Košice
IČO: 36667234
Objednávka: Z201828
09.01.2018 726,00
8200079983 Telefónne poplatky pevné linky + LŠ, 01.12.2017 - 31.12.2017  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO: 35763469
08.01.2018 183,40
6689400608 Spotreba EE na LŠ za 12/2017  
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: E004/10
08.01.2018 325,21
6689400607 Spotreba EE na výrobu tepla LŠ za 12/2017  
Tatry mountain resorts, a.s.
Dem
IČO: 31560636
Zmluva: T001/04, dod.č.4
08.01.2018 1 135,42
4590911648 PHM 16.12.2017 - 31.12.2017  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
08.01.2018 38,64
6861224726 Nájomné za oceľové fľaše na technické plyny, 01.12.2017 - 31.12.2017  
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
05.01.2018 14,14
2017001616 Pracovná zdravotná služba, paušálna platba za 4.Q 2017  
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, 040 11 Košice
IČO: 36679135
04.01.2018 556,27
15710288.0 Správny poplatok za udržiavanie patentovej prihlášky EP  
Ing. Mária Holoubková, patentová zástupkyňa
P.O.Box 81640, Krčméryho 14, 811 04 Bratislava
04.01.2018 585,00
118500205 Diétne stravovanie - I. Q 2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 1/2018/ÚEF
04.01.2018 2 896,80
4 213 650 240 Dodávka dusíka 14.12.2017  
LINDE Gas k.s.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO: 31373861
03.01.2018 1 341,89
7294027359 Záloha na EE pre areál W47 splatná 25.01.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
02.01.2018 2 002,20
7294027359 Záloha na EE pre areál W47 splatná 15.01.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
02.01.2018 2 002,20
7294027359 Záloha na EE pre areál W47 splatná 05.01.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
02.01.2018 2 002,20
7294026640 Záloha na EE areál Bulharská , splatnosť 15.01.2018  
VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
02.01.2018 2 130,00
7110000421 Polročná kontrola SHZ klika  
KLIKA-BP Slovakia, s.r.o.
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
IČO: 43995888
Zmluva: zmluva o diele 04/13
02.01.2018 696,00
4590904958 PHM 01.12.2017 - 15.12.2017  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
02.01.2018 120,93

1/2  Ďalej Koniec