Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
V4EaP Scholarship 51700640 Prostriedky na krytie študijných nákladov  (pdf / 137.37 KB)
International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava
IČO: 36060356
12.10.2017 3 000,00
APVV-16-0550 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.2 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.10.2017 128 713,00
Dodatok č. 5 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 132.89 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
28.09.2017 8 750,00
Dodatok č. 5 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.25 KB)
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 54 Košice
IČO: 00397768
28.09.2017 5 187,50
Príloha č. 1 ku KZ č. 149868/1/2013 Nový cenník  (pdf / 125.21 KB)
Messer Tatragas, s.r.o.
Chalupkova 9, Bratislava
IČO: 00685852
20.09.2017 0,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 158.71 KB)
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
IČO: 00598470
18.09.2017 6 024,50
Zmluva č. 64/KE 2017 Priame zastupovanie v colnom konaní prostredníctvom colného deklaranta MVS Košice 090  (pdf / 416.98 KB)
Slovenksá pošta, a.s.
Patrizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
30.08.2017 0,00
Zmluv o prevode vlastníctva tlakových nádob zo dňa Bezplatné užívanie tlakových fliaš  (pdf / 106.91 KB)
Linde Gas, k.s.
Tuhovska 3, 831 06 Bratislava
IČO: 31373861
30.08.2017 0,00
Darovacia zmluva zo dňa 03.08.2017 Balená minerálna voda na zabezpečenie pitného režimu účastníkov konferencie COST, NGP-NET - 3rd SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS  (pdf / 116.61 KB)
LABAŠ, s.r.o.
Textilná 1, 040 12 Košice
IČO: 36183181
03.08.2017 0,00
Dodatok č. 2 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.88 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
31.07.2017 16 278,00
Dodatok č. 2 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 126.09 KB)
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
20.07.2017 3 227,00
DS-2016-0046 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 453.87 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.07.2017 4 300,00
Dodatok č. 5 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 99.29 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.07.2017 31 250,00
Dodatok č. 2 APVV-15-0453 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 98.93 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.07.2017 31 540,00
Dodatok č. 2 APVV-15-0194 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 102.71 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.07.2017 30 635,00
Dodatok č. 2 APVV-15-0665 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 97.63 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.07.2017 22 522,50
Zmluva č. 0593/2017/CE Úhrada nákladov spojených s tlačou konferenčného zborníka  (pdf / 151.05 KB)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00151653
09.06.2017 500,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 142.34 KB)
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 54 Košice
IČO: 00397768
12.05.2017 5 187,50
Dodatok č. 4 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 140.22 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
03.05.2017 8 750,00
9976729 Aktivácia účastníckeho programu Max 40 eur  (pdf / 1.57 MB)
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
24.04.2017 84,15
9976728 Aktivácia účastníckeho programu Mobilný internet Klasik  (pdf / 1.15 MB)
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
24.04.2017 0,50
Dodatok č. 9 APVV-0097-12 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.03 MB)
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 54 Košice
IČO: 00397768
20.04.2017 3 973,00
Združená dodávka elektriny - Program BIZNIS Program BIZNIS  (pdf / 837.68 KB)
Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
18.04.2017 0,00
130/2017/ÚEF Aktívna piraniho vakuová mierka s kontrolérom  
CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa
17.04.2017 1 512,00
Dodatok č. 3 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.09 MB)
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava
IČO: 00598470
10.04.2017 6 024,50
Dodatok č. 9 APVV-0097-12 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1 MB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
07.04.2017 968,00
Dodatok č. 2 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1 MB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
04.04.2017 13 029,00
Dodatok č. 1 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.19 MB)
UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
28.03.2017 3 227,00
Kolektívna zmluva rok 2017 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.28 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
23.03.2017 0,00
Dodatok č. 2 APVV SK-PT-2015-0030 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.08 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
23.03.2017 2 700,00
Dodatok č. 2 APVV SK-CN-2015-0023 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.11 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
23.03.2017 4 000,00
Dodatok č. 1 APVV SK-CN-2015-0023 Zmena účtu príjemcu  (pdf / 701.42 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
23.03.2017 0,00
DZ č. 7/2017 Nákup tekutého dusíka a zlepšenie kryogénnej infraštruktúry v Centre fyziky nízkych teplôt  (pdf / 894.22 KB)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36199222
21.03.2017 7 000,00
Dodatok č. 8 APVV-0097-12 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.29 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.03.2017 14 927,00
Dodatok č. 1 Refundácia strážnej a upratovacej služby  (pdf / 800.53 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
16.03.2017 382,14
Dodatok č. 1 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.08 MB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
09.03.2017 16 278,00
Dodatok č. 8 APVV-0330-12 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.21 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2017 39 062,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1007.21 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
24.02.2017 31 250,00
Dodatok č. 1 APVV-15-0665 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.03 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
24.02.2017 22 522,50
Dodatok č. 1 APVV-15-0453 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1001.28 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
24.02.2017 31 540,00

1/2  Ďalej Koniec