Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Kolektívna zmluva na rok 2018 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.18 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
17.04.2018 0,00
Zmluva o spolupráci zo dňa 27.03.2018 Zabezpečenie spolupráce pri realizácii prípravy Národnej platformy kvantových technológií QUTE Slovakia  (pdf / 3.47 MB)
Eletrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied a 5 partnerov
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598429
27.03.2018 0,00
SK-CN-2017-0033 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 817.2 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2018 8 000,00
SK-CN-2017-0009 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 852.5 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2018 8 000,00
SK-AT-2017-0004 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 810.15 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
26.02.2018 3 990,00
SK-TW-2017-0012 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 841.15 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.02.2018 8 000,00
SK-TW-2017-0002 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 876.6 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.02.2018 8 000,00
Dohoda zo dňa 12.02.2018 Refundácia cestovných nákladov  (pdf / 508.44 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
12.02.2018 0,00
Dodatok č. 2 Refundácia strážnej a upratovacej služby.  (pdf / 108.57 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
18.01.2018 417,63
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 202.14 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
11.01.2018 0,00
Dohoda o stravnom ZJ THS zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 55.91 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom VAŠA SLOVENSKO zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.51 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom LE CHEQUE DEJEUNER zo dňa 02.01. Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.28 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dodatok č. 3 APVV-15-0453 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 210.91 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
02.01.2018 0,00