Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Dodatok č. 2 Refundácia strážnej a upratovacej služby.  (pdf / 108.57 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
18.01.2018 417,63
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 202.14 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
11.01.2018 0,00
Dohoda o stravnom ZJ THS zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 55.91 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom VAŠA SLOVENSKO zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.51 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom LE CHEQUE DEJEUNER zo dňa 02.01. Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.28 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dodatok č. 3 APVV-15-0453 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 210.91 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
02.01.2018 0,00