Informačná stránka organizácie SAV

Ústredný archív SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Ďugelová, Ivana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Geschwandtner, Branislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Gubášová Baherníková, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 Mgr.  Hučko, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Jurányi, Ladislav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kiripolská, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Krasnovský, Sebastian  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Majerová, Kristína  Vedecký pracovník
 Ing.  Špániková, Jana  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 9