Informačná stránka organizácie SAV

Ústredný archív SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Ďugelová, Ivana  0254775665
 Mgr. Geschwandtner, Branislav  02/54775665
 Mgr. Gubášová Baherníková, Jana  02/ 54775665
 Mgr. Hučko, Ján  02/54775665
 Mgr. Jurányi, Ladislav  02/54775665
 Mgr. Kiripolská, Iveta  02/ 54775665
 Bc. Krasnovský, Sebastian  02/54775665
 Mgr., PhD. Majerová, Kristína  02/ 5477 5665
 Ing. Špániková, Jana  02/54775665

Aktualizuje: