Informačná stránka organizácie SAV

Ústredný archív SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
03/2018 BOP PO za 12/2017  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
16.01.2018 4,86
02/2018 stravné lístky 01/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 1/2018
08.01.2018 346,60
01/2017 hlasové služby 12/2017  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
05.01.2018 20,26