Informačná stránka organizácie SAV

Ústredný archív SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
18/2018 pošta 3/2018, BOP 3/2018, pošta 1.Q 2018  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
17.04.2018 11,83
17/2018 údržba zelene, chodníkov a kounikácií 1. Q. 2018  
Úrad SAV
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
17.04.2018 53,34
16/2018 stravné lístky 04/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 07/2018
10.04.2018 203,10
15/2018 stravné lístky 04/2018  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 06/2018
09.04.2018 105,00
14/2018 hlasové služby 03/2018  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
06.04.2018 19,99
13/2018 Slovensko - predplatné na r. 2018  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, Martin
IČO: 00179027
05.04.2018 7,60
12/2018 BOP za 2/2018  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
16.03.2018 4,75
11/2017 stravné lístky 03/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 04/2018
07.03.2018 343,10
10/2018 hlasové služby 02/2018  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
07.03.2018 20,29
09/2018 ESET Endpoint Protection Standard (10 zariadení na 2 roky)  
ESET, spol. s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
IČO: 31333532
Objednávka: 05/2018
07.03.2018 311,72
08/2018 BOP za1/2018  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
23.02.2018 4,86
07/2018 hlasové služby 01/2018  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
08.02.2018 19,99
06/2018 stravné lístky 02/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 3/2018
02.02.2018 290,60
05/2018 stravné lístky 02/2018  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
Objednávka: 02/2018
31.01.2018 52,50
04/2018 energie za 12/2017  
Úrad SAV
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
24.01.2018 31,34
03/2018 BOP PO za 12/2017  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00212041
16.01.2018 4,86
02/2018 stravné lístky 01/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 1/2018
08.01.2018 346,60
01/2018 hlasové služby 12/2017  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
05.01.2018 20,26