Informačná stránka organizácie SAV

Ústredný archív SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
01/2018 stravné lístky 01/2018  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
02.01.2018 343,00