Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústredný archív SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.archiv.sav.sk
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Ústredný archív - Úrad SAV, Štefánikova 49

 
Riaditeľka: Mgr. Jana Gubášová Baherníková
E-mail:
Tel: 02/ 54775665
Fax:
 
Ústredný archív SAV bol zriadený roku 1963 ako vedecko-dokumentárne pracovisko. V súčasnosti je špecializovanou organizáciou SAV, ktorá sústreďuje, sprístupňuje a ochraňuje archívne dokumenty z činnosti SAV, jej organizácií, predchodcov a významných vedeckých pracovníkov, dokumentuje históriu SAV a históriu vedy, rozvíja archívnu teóriu a spracúva dejiny vedy a techniky na Slovensku.