Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELICKÝ, Štefan - DAMBORSKÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Electrochemical lectin biosensor: A perspective approach to prostate cancer diagnostics. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. - Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 57. Typ: AFG
 • ČAPLOVIČ, Ján. Bratia Farkasovci. Ich cesta fyzikálnou chémiou, chemickou fyzikou a svetom. In Československý časopis pro fyziku, 2016, vol. 66, p. 377-379. ISSN 0009-0700. Typ: GII
 • ČÍŽOVÁ, Alžbeta - KORCOVÁ, Jana, Vráblová - FARKAŠ, Pavol - BYSTRICKÝ, Slavomír. Efficient separation of mannan-protein by ionic liquid aqueous two-phase system, comparison with lectin affinity purification. In International Journal of Biological Macromolecules, 2017, vol. 98, p. 314-318. ISSN 0141-8130. Typ: ADCA
 • HRICOVÍNI, Michal - HRICOVÍNI, Miloš. Photochemically-induced anti-syn isomerization of quinazolinonederived Schiff´s bases: EPR, NMR and DFT analysis. In Tetrahedron. ISSN 0040-4020. Tetrahedron, 2017, vol. 73, p. 252-261. ISSN 0040-4020. Typ: ADCA
 • HRICOVÍNI, Michal - HRICOVÍNI, Miloš. EPR, NMR and DFT analysis of photoisomerization is some Schiff´s bases. In Xth Workshop on Modern Merhods in Quantum Chemistry. A joint workshop of the Universität Berlin and the Slovak Academy of Sciences. Mariapfarr 2017, 05.03. - 10.03. - Berlin : Technische Universität, 2017. Typ: AFG
 • KATRLÍK, Jaroslav - DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina. Biochips for determination of protein glycosylation in biology, biomedicine and diagnostics. In Workshop of the Slovak Academy of Sciences with The National University of Singapore, The Nanyang Technological University and the Agency for Science, Technology and Research (Singapore), 13-17 March 2017, Smolenice Castle, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : SAV, 2017, p. 30. Typ: AFG
 • MASTIHUBA, Vladimír. Glycophenolics - drugs inspired by nature. How can enzymes help to prepare them. In 14th International Life Science Meeting IMC University of Applied Science Krems, Campus Krems, April 05-06, 2017. - Krems : IMC University, 2017. Typ:
 • MASTIHUBOVÁ, Mária - CHYBA, Andrej - MASTIHUBA, Vladimír. Enzymatic hydroxycinnamoylations of phenylethanoid glycosides. In Third Workshop and Fourth MC Meeting FP1306COST Action, Torremolinos, 27-28 March 2017. - Torremolinos, Spain, 2017, p2. Typ: AFK
 • MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Efficient synthesis of hamamelitannin from D-ribose. In Third Workshop and Fourth MC Meeting FP1306COST Action, Torremolinos, 27-28 March 2017. - Torremolinos, Spain, 2017, p15. Typ: AFK
 • MUCHA, Ján - PAKANOVÁ, Zuzana - MATULOVÁ, Mária - NEMČOVIČ, Marek - ZIBUROVÁ, Jana - ŠESTÁK, Sergej - BARÁTH, Peter. High-resolution glycp-profiling in the investigation of disorders with impaired glycosylation bioprocessing. In Workshop of the Slovak Academy of Sciences with The National University of Singapore, The Nanyang Technological University and the Agency for Science, Technology and Research (Singapore), 13-17 March 2017, Smolenice Castle, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : SAV, 2017, p. 6. Typ: AFG
 • POTOCKÁ, Elena, Karnišová - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Screening of beta-D-apiosidases as a potential auxiliary enzymes for biomass degradation. In Third Workshop and Fourth MC Meeting FP1306COST Action, Torremolinos, 27-28 March 2017. - Torremolinos, Spain, 2017, p14. Typ: AFK
 • RADOŠINSKÁ, Jana - MÉZEŠOVÁ, Lucia - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - BREIEROVÁ, Emília - BARTEKOVÁ, Monika - VRBJAR, Norbert. Vplyv karotenoidov na vybrané charakteristiky erytrocytov u zdravých potkanov a u potkanov vystavených podaniu LPS. In 93. Fyziologické dni, 31. 1. – 2. 2. 2017, Košice : zborník abstraktov. - Košice : Universum, 2017, s. 103. ISBN 978-80-89046-98-0.(VEGA č. 1/0032/14 : Matrix metaloproteinázy, microRNAs a deformabilita erytrocytov - nové diagnostické a prognostické biomarkery srdcového zlyhávania. VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. VEGA č. 2/0141/13 : Vlastnosti Na,K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach civilizačných ochorení, ako sú hypertenzia, diabetes mellitus a hypertriglyceridémia. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • SOBOLČIAK, Patrik - POPELKA, Anton - MIČUŠÍK, Matej - SLÁVIKOVÁ, Monika - KRUPA, Igor - MOSNÁČEK, Jaroslav - TKÁČ, Ján - LACÍK, Igor - KASÁK, Peter. Photoimmobilization of zwitterionic polymers on surfaces to reduce cell adhesion. In Journal of Colloid and Interface Science, 2017, vol. 500, p. 294-303. ISSN 0021-9797. Typ: ADCA
 • ŠIMKOVIC, Ivan - KELNAR, Ivan - MENDICHI, Raniero - BERTÓK, Tomáš - FILIP, Jaroslav. Composite films prepared from agricultural by-products. In Carbohydrate Polymers, 2017, vol. 156, p. 77-85. ISSN 0144-8617. Typ: ADCA
 • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Nanoscale controlled architecture of biosensors for glycan recognition applied in diagnostic. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. - Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 112. Typ: AFG
 • TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan - DOŠEKOVÁ, Erika - KVĚTOŇ, Filip. Construction of ultrasensitive impedimetric biosensors with controlled architecture at nanoscale: Application in glycomics and diagnostics. In Workshop of the Slovak Academy of Sciences with The National University of Singapore, The Nanyang Technological University and the Agency for Science, Technology and Research (Singapore), 13-17 March 2017, Smolenice Castle, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : SAV, 2017, p. 29. Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus