Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BRODACZEWSKA, Natalia - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - UHRÍN, Dušan. (3, 2)D 1H, 13C BIRDr,X-HSQC-TOCSY for NMR structure elucidation of mixtures: application to complex carbohydrates. In Journal of Biomolecular NMR, 2018, vol. 70, p. 115-122. Typ: ADCA
  • HEGER, Vladimír - RILLA-RAHNASTO, Minna - VISKUPIČOVÁ, Jana - ZOOFISHAN, Zoofishan - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - MASTIHUBOVÁ, Mária - KAKKONEN-LAHTELA, Maija. Modulation of SIRT6 deacetylation activity by flavonoid derivatives. In COST ACTION CM1407. 5th MC/WG Meeting : challenging organic syntheses inspired by nature - from natural products chemistry to drug discovery. - Malta : COST, 2018, p. 38.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. COST ACTION CM1407. MC/WG Meeting). Typ: AFG
  • JANTOVÁ, Soňa - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - JANOŠKOVÁ, Michaela - PÁNIK, Miroslav - MILATA, Viktor. Immunobiological efficacy and immunotoxicity of novel synthetically prepared fluoroquinolone ethyl 6-fluoro-8-nitro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate. In Immunobiology, 2018, vol. 223, p. 81-93. ISSN 0171-2985. Typ: ADCA
  • MOSNÁČEK, Jaroslav - POPELKA, Anton - OSIČKA, Josef - FILIP, Jaroslav - ILČÍKOVÁ, Markéta - KOLLÁR, Jozef - YOUSAF, Ammar B. - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján - KASÁK, Peter. Modulation of wettability, gradient and adhesion on self-assembled monolayer by counterion exchange and pH. In Journal of Colloid and Interface Science, 2018, vol. 512, p. 511-521. ISSN 0021-9797. Typ: ADCA
  • PUCHART, Vladimír - FRAŇOVÁ, Lucia - MORKEBERG KROGH, Kristian B.R. - HOFF, Tine - BIELY, Peter. Action of different types of endoxylanases on eucalyptusxylan in situ. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2018, vol. 102, p. 1725-1736. ISSN 0175-7598. Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Vladimír. A note on the interpretation of the efficiency centrality. In Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2018, vol. 61, p. 225-229. Typ: ADCA
  • STRATILOVÁ, Barbora - KLAUDINY, Jaroslav - ŘEHULKA, Pavel - STRATILOVÁ, Eva - MÉSZÁROSOVÁ, Csilla - GARAJOVÁ, Soňa - PAVLATOVSKÁ, Barbora - ŘEHULKOVÁ, Helena - KOZMON, Stanislav - ŠESTÁK, Sergej - FIRÁKOVÁ, Zuzana, Zemková - VADKERTIOVÁ, Renáta. Characterization of a long-chain alfa-galactosidase from Papiliotrema flavescens. In World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2018, vol. 34, article no. 34. ISSN 0959-3993. Typ: ADCA
  • ŠIMKOVIC, Ivan - KELNAR, Ivan - MENDICHI, Raniero - TRACZ, Adam - FILIP, Jaroslav - BERTÓK, Tomáš - KASÁK, Peter. Interfaces study of all-polysaccharide composite films. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, p. 711-718. ISSN 0366-6352. Typ: ADDA
  • ŠUCHOVÁ, Katarína, Kolenová - KOZMON, Stanislav - PUCHART, Vladimír - MALOVÍKOVÁ, Anna - HOFF, Tine - MORKEBERG KROGH, Kristian B.R. - BIELY, Peter. Glucuronoxylan recognition by GH 30 xylanases: A study with enzyme and substrate variants. In Archives of Biochemistry and Biophysics, 2018, vol.643, p. 42-49. ISSN 0003-9861. Typ: ADCA
  • ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - CHOLUJOVÁ, Dana - DURAJ, Jozef - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - KARNIŠOVÁ, Elena, Potocká - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - HORVÁTHOVÁ, Eva. Salidroside, a chemopreventive glycoside, diminishes cytotoxic effect of cisplatin in vitro. In Basic & clinical pharmacology & toxicology, 2018, vol. 122, no. 3, p. 346-354. ISSN 1742-7835.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus