Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.ta3.sk