Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Zoznam všetkých pracovníkov
 Prof. PhDr., DrSc. Bakoš, Ján  02/ 5479 3895
 Mgr., Ph.D. Bartošová, Zuzana  02/ 5479 3896
 doc. PhDr., CSc. Bořutová, Dana  02/ 5479 3895
 doc. PhDr., DSc. Ciulisová, Ingrid  02/ 5479 3819
 RNDr. Fiedlerová, Eva   
 Prof. PhDr., PhD. Gerát, Ivan  02/ 5479 3895
 Ing. Hamšík, Adam   
 PhDr., Ph.D. Herucová, Marta  02/ 5479 3896
 Mgr., Mgr. Art., PhD. Hodásová (rod. Balážová), Barbara  02/ 5479 3896
 Mgr. Jaloviarová, Katarina  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD. Kucharská, Veronika  02/ 5479 3896
 Mgr., CSc. Medvecký, Jozef  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD. Megyeši, Peter  02 / 5479 3895
 Mgr. Orság, Matej   
 Mgr., PhD. Pomfyová, Bibiana  02/ 5479 3896
   Švecová, Zuzana  02/ 5479 3895
   Tomeková, Adriana  02/ 5479 3819
   Treplanová, Dagmar   
 Dr. Theol. Varšo, Miroslav   
 Prof. PhDr., CSc. Zervan, Marian   

Aktualizuje: