Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Prof. PhDr., DrSc.  Bakoš, Ján  02/ 5479 3895
 Mgr., Mgr. Art., PhD.  Balážová, Barbara  02/ 5479 3896
 Mgr., Ph.D.  Bartošová, Zuzana  02/ 5479 3896
 doc. PhDr., CSc.  Bořutová, Dana  02/ 5479 3895
 doc. PhDr., DSc.  Ciulisová, Ingrid  02/ 5479 3819
 Prof. PhDr., PhD.  Gerát, Ivan  02/ 5479 3895
 PhDr., Ph.D.  Herucová, Marta  02/ 5479 3896
 Mgr.  Jaloviarová, Katarina  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD.  Kucharská, Veronika  02/ 5479 3896
 Mgr., CSc.  Medvecký, Jozef  02/ 5479 3896
 Mgr., PhD.  Megyeši, Peter  02 / 5479 3895
 Mgr.  Orság, Matej   
 Mgr., PhD.  Pomfyová, Bibiana  02/ 5479 3896
    Švecová, Zuzana  02/ 5479 3895
    Tomeková, Adriana  02/ 5479 3819
    Treplanová, Dagmar   
 Dr. Theol.  Varšo, Miroslav   
 Prof. PhDr., CSc.  Zervan, Marian   
 Mgr. et Mgr., PhD.  Zervan, Vratislav   

Aktualizuje: