Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, org. zložka Ústav dejín umenia

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
89/2017/EF Digitálne fotografie a licencie k publikovaniu - pre projekt č.APVV-15-0526  
Scala Group S.p.A.
Via Chiantigiana 62, I-50012 Firenze
Objednávka: 959573
06.12.2017 3 289,79
96/2017/EF Digitálne fotografie a licencie k publikovaniu - pre projekt č.APVV-15-0526  
bpk-Bildagentur
DS-10179 Berlin
Objednávka: 00119347
19.12.2017 2 700,00
92/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: 221122
18.12.2017 2 129,10
73/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: 100000751
27.10.2017 1 828,15
68/2017/KJ Stravné lístky na 4. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Objednávka: 011713356
06.10.2017 1 690,75
97/2017/EF Kancelárske potreby pre projekty VEGA a APVV  
MIHI.sk, s.r.o.
841 01 Bratislava 4
IČO: 36645095
Objednávka: 10171752
22.12.2017 1 488,85
86/2017/EF Tlač. výroba - bibliografické číslo ARS č.1-2/2017  
SAP-Slovak Academic Press, s.r.o.
811 02 Bratislava
IČO: 35910909
Objednávka: 2017049
12.12.2017 1 310,00
57/2017/KJ Stravné lístky na 3. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Objednávka: 0117609670
14.07.2017 1 268,06
33/2017/KJ Stravné lístky na 2. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Objednávka: 0117605616
13.04.2017 1 056,72
17/2017/KJ Stravné lístky na 1. kv. 2017  
Le cheque déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 BA 2
IČO: 31396674
Objednávka: 8701011375
10.02.2017 1 056,72
79/2017/EF poistenie majetku nadobudnutého zo ŠF EU  
UNIQA poisťovňa, a.s.
820 07 Bratislava 27
IČO: 00653501
Objednávka: 9127000701
14.11.2017 1 019,71
06/2017/KJ Poistenie majetku – nadobudnutého v rámci projektu ŠF EÚ  
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 BA 27
IČO: 00653501
Objednávka: 9127000701
09.01.2017 1 019,71
35/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu - pošta, tlf., OLO, PO za 2-3/2017; výťahy za 1. polrok 2017  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730085
24.04.2017 774,30
95/2017/KJ DPH - služby zo zahraničia  
Daňový úrad BA IV.
Ševčenkova 35, 851 01 BA
Objednávka: 1100112017
19.12.2017 657,96
43/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730085
24.05.2017 592,14
62/2017/KJ Zmluva o vytvorení aprevádzke web-sídla- popl. 2/2 2017  
ELET, s.r.o.
811 04 Bratislava 1
IČO: 31394981
Objednávka: 91700255
14.08.2017 585,60
11/2017//KJ Aktualizácia a prevádzka WEB stránky - www.arslexicon.sk na 1. polrok 2017  
ELET, s.r.o.
Gorazdova 24, 811 04 BA
IČO: 31394981
Zmluva: Zmluva medzi ELET, s.r.o. a ÚD
Objednávka: 91700036
02.02.2017 585,60
88/2017/EF Platby kartou - november 2017  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 BA
IČO: 35757086
Objednávka: 89281217
08.12.2017 548,82
80/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: 100000781
20.11.2017 548,00
64/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730179
04.09.2017 546,65
56/2017/KJ Ročný poplatok RIHA (International Association of Research Institutes in the History of Art) na rok 2017  
RIHA (SIK-ISEA)
CH-8032 Zurich
Objednávka: 2017/2
20.06.2017 500,00
78/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730256
06.11.2017 497,11
44/2017/KJ Stravné lístky na máj- september 2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Tomášikova 28, 821 01 BA
IČO: 11707402
Objednávka: 170395
19.05.2017 455,00
07/2017/KJ DPH - služby zo zahraničia  
Daňový úrad BA IV.
Ševčenkova 35, 851 01 BA
Objednávka: 1100122016
23.01.2017 400,00
24/2017/KJ Tlačiarenská výroba vedeckého časopisu ARS č. 2/2016 - doúčtovanie  
SAP, s.r.o.
Šafárikovo nám. 2, 811 02 BA
IČO: 35910909
Objednávka: 2017008
09.03.2017 324,00
90/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730302
18.12.2017 312,98
71/2017/EF Vedecké publikácie pre projekt APVV-15-0526  
SLOVART - G.T.G.s.r.o.
852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: 100000685
12.10.2017 302,24
21/2017/KJ Ubytovanie vo Florencii a Ríme - pre projekt VEGA č. 2/0087/16  
SATUR, a.s.
Miletičova 1, 824 72 BA
IČO: 35787201
Objednávka: 1791612049
16.02.2017 276,00
77/2017/EF Platby kartou - október 2017  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 BA
IČO: 35757086
Objednávka: 89281117
06.11.2017 270,69
14/2017/KJ Stravné lístky na jan- marec 2017  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Tomášikova 28, 821 01 BA
IČO: 11707402
Objednávka: 170091
10.02.2017 260,00
72/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730232
18.10.2017 249,03
40/2017/KJ Preklady z a do angl. jazyka pre projekt VEGA č. 2/0127/15  
Mgr. Janka Jurečková
Osadná 18, 831 03 BA 3
IČO: 41007255
Objednávka: 2017-25
10.05.2017 241,02
27/2017/KJ Platby kartou za febr. 2017  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 BA
IČO: 35757086
Objednávka: 89280317
13.03.2017 236,16
23/2017/KJ Licencie ESET Endpoint Antivirus na 10 PC a notebookov do 27.07.2018  
ESET, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 BA
IČO: 31333532
Objednávka: 201711278
28.02.2017 224,80
15/2017/KJ Služby verejnosti - ročný poplatok RTVS  
RTVS, s.r.o.
Mlynská dolina, 845 45 BA
IČO: 47232480
Objednávka: 8800228061
13.02.2017 224,16
70/2017/KJ Platby kartou - september 2017  
Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 BA
IČO: 35757086
Objednávka: 89281017
09.10.2017 217,31
05/2017/KJ Refundácia nákladov na prevádzku ústavu - pošta, tlf., PO, OLO, výťahy za 12.2016;  
THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 BA
IČO: 00212041
Objednávka: 811730014
16.01.2017 212,17
83/2017/EF Vyhotovenie digitálnych fotografií - pre projekt VEGA č.2/0048/16  
Pamiatkový úrad SR
841 06 Bratislava
IČO: 31755194
Objednávka: 2017445
07.12.2017 189,00
60/2017/KJ Profylaktika klimatizácií v serverovni  
Dobráklíma,s.r.o.
852 50 Bratislava
IČO: 44454490
Objednávka: 170100593
31.07.2017 180,00
03/2017/KJ Vyhotovenie digitálnych fotografií k vedeckej štúdii a repropráva – pre projekt VEGA č. 2/0132/15  
bpk-Bildagentur
D-10179 Berlin
Objednávka: 00112327
09.01.2017 180,00

1/3  Ďalej Koniec