Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Alman, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Ambróz, Jaroslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Bobulová, Anna  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Bodnárová, Marcela  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Budaj, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Cariková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Farkasová, Júlia  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Garai, Zoltán  Doktorand
 Mgr., PhD.  Gömöry, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hajduková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hambálek, Ľubomír  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Husárik, Marek  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Chochol, Drahomír  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Ivanova Viktorovna, Oleksandra  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jakubík, Marián  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kaňuchová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kavka, Juraj  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kollár, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kollárik, Marek  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Komžík, Richard  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Koza, Július  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kozák, Matúš  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Kreibiková, Zuzana  Doktorand
 RNDr., CSc.  Kučera, Aleš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kundra, Emil  Vedecký pracovník
 Ing.  Lopatovský, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Neslušan, Luboš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Novocký, Daniel  Vedecký pracovník
 Ing.  Pikler, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Prof. RNDr., DrSc.  Porubčan, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Pribulla, Theodor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Rušin, Vojtech  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Rybák, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Saniga, Metod  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Sanigová, Andrea  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Sekeráš, Matej  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Seman Krišandová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Shagatova, Natalia  Doktorand
 CSc.  Shugarov, Sergey  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Schwartz, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Skopal, Augustín  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Svoreň, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tomko, Dušan  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vaňko, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Vašková, Radka  Doktorand
 Ing.  Zavacký, Filip  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 46