Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing. Alman, Miroslav  052/7879124
 Ing. Ambróz, Jaroslav  052/7879139
   Axamský, Marián  052/7879134
 Mgr. Benko, Martin  052/7879118
 Ing. Bobulová, Anna  052/7879150
 Mgr., PhD. Bodnárová, Marcela  052/7879162
 RNDr., CSc. Budaj, Ján  052/7879147
   Budzák, František  052/7879171
 Mgr., PhD. Cariková, Zuzana  052/7879166
   Červák, Gabriel  052/7879176
 Bc. Danielová, Andrea  052/7879123
   Drzewiecká, Tatiana  052/7879180
 Mgr. Eccles, Milena  052/7879111
 RNDr., PhD. Garai, Zoltán  052/7879194
 Mgr., PhD. Gömöry, Peter  052/7879182
 PhD. González Manrique, Sergio Javier  052/7879137
   Habaj, Peter  052/7879171
 RNDr., PhD. Hajduková, Mária  052/7879183
 RNDr. Hajduková, Mária  052/7879183
 Mgr. Hambálek, Ľubomír  052/7879121
 Mgr., PhD. Hambálek, Ľubomír  052/7879121
   Hanigovský, Ľudovít  052/7879133
 Mgr., PhD. Husárik, Marek  052/7879161
 RNDr., DrSc. Chochol, Drahomír  052/7879127
 Mgr., PhD. Ivanova Viktorovna, Oleksandra  052/7879126
 Mgr., PhD. Jakubík, Marián  052/7879199
 Mgr., PhD. Kaňuchová, Zuzana  052/7879161
 Mgr. Kavka, Juraj  052/7879171
   Klein, Ján  052/7879132
 Ing. Kollár, Vladimír  052/7879151
 Ing. Kollárik, Marek  052/7879171
 RNDr., CSc. Komžík, Richard  052/7879141
 Mgr., PhD. Koza, Július  052/7879166
 Ing. Kozák, Matúš  052/7879137
 Mgr. Kreibiková, Zuzana  052/7879152
   Krempaská, Katarína  052/7879163
 RNDr., CSc. Kučera, Aleš  052/7879157
 Mgr., PhD. Kundra, Emil  052/7879181
 Ing. Lopatovský, Jozef  052/7879178
 Ing. Lopušeková, Barbora  052/7879138
   Mačáková, Magdaléna  052/7879171
 RNDr., CSc. Neslušan, Luboš  052/7879154
 RNDr., CSc. Novocký, Daniel  052/7879130
   Pazúrová, Zlatica  052/7879111
 Ing. Pikler, Michal  052/7879177
 Ing. Pikler, Michal  052/7879176
 prof. RNDr., DrSc. Porubčan, Vladimír  052/7879189
 RNDr., CSc. Pribulla, Theodor  052/7879135
   Regitková, Jarmila  052/7879163
 Ing. Roth, Martin  052/7879123
 RNDr., DrSc. Rušin, Vojtech  052/7879164
 RNDr., CSc. Rybák, Ján  052/7879156
 RNDr., DrSc. Saniga, Metod  052/7879128
 Ing. Sanigová, Andrea  052/7879159
 Mgr., PhD. Sekeráš, Matej  052/7879152
 Mgr., PhD. Seman Krišandová, Zuzana  052/7879126
 Mgr., PhD. Shagatova, Natalia  052/7879152
 Mgr. Shchurova, Alisa  052/7879120
 CSc. Shugarov, Sergey  052/7879184
 Mgr., PhD. Schwartz, Pavol  052/7879160
 RNDr., DrSc. Skopal, Augustín  052/7879143
 doc. RNDr., DrSc. Svoreň, Ján  052/7879142
   Štefánik, Samuel  052/7879171
 Mgr., PhD. Tomko, Dušan  052/7879126
 Mgr., PhD. Vaňko, Martin  052/7879169
 Mgr. Vašková, Radka  052/7879166
   Zajíčková, Mária  02/7879186

Aktualizuje: