Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing.  Alman, Miroslav  052/7879124
 Ing.  Ambróz, Jaroslav  052/7879139
    Axamský, Marián  052/7879134
 Ing.  Bobulová, Anna  052/7879150
 Mgr., PhD.  Bodnárová, Marcela  052/7879162
 RNDr., CSc.  Budaj, Ján  052/7879147
    Budzák, František  052/7879171
 Mgr., PhD.  Cariková, Zuzana  052/7879166
    Červák, Gabriel  052/7879176
 Bc.  Danielová, Andrea  052/7879123
    Drzewiecká, Tatiana  052/7879180
 Mgr.  Eccles, Milena  052/7879111
 Mgr.  Farkasová, Júlia  052/7879186
 RNDr.  Garai, Zoltán  052/7879194
 RNDr., PhD.  Garai, Zoltán  052/7879194
 Mgr., PhD.  Gömöry, Peter  052/7879182
    Habaj, Peter  052/7879171
 RNDr., PhD.  Hajduková, Mária  052/7879183
 RNDr., PhD.  Hajduková, Mária  052/7879183
 Mgr., PhD.  Hambálek, Ľubomír  052/7879121
 Mgr., PhD.  Hambálek, Ľubomír  052/7879121
    Hanigovský, Ľudovít  052/7879133
 Mgr., PhD.  Husárik, Marek  052/7879161
 RNDr., DrSc.  Chochol, Drahomír  052/7879127
 Mgr., PhD.  Ivanova Viktorovna, Oleksandra  052/7879126
 Mgr., PhD.  Jakubík, Marián  052/7879199
 Mgr., PhD.  Kaňuchová, Zuzana  052/7879161
 Mgr.  Kavka, Juraj  052/7879171
    Klein, Ján  052/7879132
 Ing.  Kollár, Vladimír  052/7879151
 Ing.  Kollárik, Marek  052/7879171
 RNDr., CSc.  Komžík, Richard  052/7879141
 Mgr., PhD.  Koza, Július  052/7879166
 Ing.  Kozák, Matúš  052/7879137
 Mgr.  Kreibiková, Zuzana  052/7879152
    Krempaská, Katarína  052/7879163
 RNDr., CSc.  Kučera, Aleš  052/7879157
 Mgr., PhD.  Kundra, Emil  052/7879181
 Ing.  Lopatovský, Jozef  052/7879178
    Mačáková, Magdaléna  052/7879171
 RNDr., CSc.  Neslušan, Luboš  052/7879154
 RNDr., CSc.  Novocký, Daniel  052/7879130
    Pazúrová, Zlatica  052/7879111
 Ing.  Pikler, Michal  052/7879177
 Ing.  Pikler, Michal  052/7879176
 Prof. RNDr., DrSc.  Porubčan, Vladimír  052/7879189
 RNDr., CSc.  Pribulla, Theodor  052/7879135
    Regitková, Jarmila  052/7879163
 RNDr., DrSc.  Rušin, Vojtech  052/7879164
 RNDr., CSc.  Rybák, Ján  052/7879156
 RNDr., DrSc.  Saniga, Metod  052/7879128
 Ing.  Sanigová, Andrea  052/7879159
 Mgr., PhD.  Sekeráš, Matej  052/7879152
 Mgr., PhD.  Seman Krišandová, Zuzana  052/7879126
 Mgr., PhD.  Shagatova, Natalia  052/7879152
 Mgr.  Shagatova, Natalia  052/7879152
 CSc.  Shugarov, Sergey  052/7879184
 Mgr., PhD.  Schwartz, Pavol  052/7879160
 RNDr., DrSc.  Skopal, Augustín  052/7879143
 doc. RNDr., DrSc.  Svoreň, Ján  052/7879142
 Mgr., PhD.  Tomko, Dušan  052/7879126
 Mgr., PhD.  Vaňko, Martin  052/7879169
 Mgr.  Vašková, Radka  052/7879166
    Zajíčková, Mária  02/7879186
 Ing.  Zavacký, Filip  052/7879137

Aktualizuje: