Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Andraščiková, Simona  Interný doktorand
 Mgr.  Bartušová, Michaela  Interný doktorand
 doc. PhDr., CSc.  Bianchi, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Blažeková, Kristína  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Fúsková, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hargašová, Lucia  Vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Jariabková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PaedDr., PhD.  Kaščák, Ondrej  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kundrata, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Lášticová, Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Lukšík, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Medveďová, Romana  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Petrjánošová, Magda  Vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Popper, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Pupala, Branislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Rebrová, Alena  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Rosová, Viera  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., M.A.  Tancerová, Barbora  Odborný pracovník VŠ
 prof. PhDr., CSc.  Višňovský, Emil  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Zápotočná, Oľga  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 20