Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr.  Andraščiková, Simona  02/ 54775683, 54773442
 Mgr.  Bartušová, Michaela  02 / 54775683, 54773442
 doc. PhDr., CSc.  Bianchi, Gabriel  02/ 5477 5683, 54773442
    Brezovská, Mária   
 Mgr.  Čikel, Marek  02/ 54775683, 54773442
 Mgr.  Dobrucká, Zuzana  54773442, 54775683
 Mgr., PhD.  Fúsková, Jana  02/ 5477 5683
 Mgr., PhD.  Hargašová, Lucia  02 / 54775683, 54773442
    Hudecová, Anna  02/ 5477 5683, 54773442
 PhDr., PhD.  Jariabková, Katarína  02/ 5477 5683, 54773442
 doc. PaedDr., PhD.  Kaščák, Ondrej  02/ 5477 5683, 54773442
 Ing.  Kundrata, Ivan  02 / 54775683, 54773442
 Mgr., PhD.  Lášticová, Barbara  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc.  Lukšík, Ivan  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr.  Medveďová, Romana  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., PhD.  Petrjánošová, Magda  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., CSc.  Popper, Miroslav  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc.  Pupala, Branislav  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr.  Rebrová, Alena  02/ 5477 5683, 54773442
 PhDr., CSc.  Rosová, Viera
 Emeritný pracovník
 02/ 5477 5683, 54773442
 JUDr.  Šebová, Jana  02 / 54775683, 54773442
 PhDr., CSc.  Šulavíková, Blanka  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr.  Urban, Kamila  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc.  Višňovský, Emil  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc.  Zápotočná, Oľga  02/ 5477 5683, 54773442

Aktualizuje: