Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Andraščiková, Simona  02/ 54775683, 54773442
 Mgr. Bartušová, Michaela  02 / 54775683, 54773442
 doc. PhDr., CSc. Bianchi, Gabriel  02/ 5477 5683, 54773442
   Brezovská, Mária   
 Mgr. Čikel, Marek  02/ 54775683, 54773442
 Mgr. Dobrucká, Zuzana  54773442, 54775683
 Mgr., PhD. Fúsková, Jana  02/ 5477 5683
 Mgr., PhD. Hargašová, Lucia  02 / 54775683, 54773442
   Hudecová, Anna  02/ 5477 5683, 54773442
 PhDr., PhD. Jariabková, Katarína  02/ 5477 5683, 54773442
 doc. PaedDr., PhD. Kaščák, Ondrej  02/ 5477 5683, 54773442
 Ing. Kundrata, Ivan  02 / 54775683, 54773442
 Mgr., PhD. Lášticová, Barbara  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Lukšík, Ivan  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Medveďová, Romana  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., PhD. Petrjánošová, Magda  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., CSc. Popper, Miroslav  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Pupala, Branislav  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Rebrová, Alena  02/ 5477 5683, 54773442
 PhDr., CSc. Rosová, Viera
Emeritný pracovník
 02/ 5477 5683, 54773442
 JUDr. Šebová, Jana  02 / 54775683, 54773442
 PhDr., CSc. Šulavíková, Blanka  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Urban, Kamila  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Višňovský, Emil  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Zápotočná, Oľga  02/ 5477 5683, 54773442

Aktualizuje: