Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Babičová Krajčiová, Martina  Interný doktorand
 Mgr.  Ballek, Ladislav  Externý doktorand
 Mgr.  Búbelová, Tatiana  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Dubnička, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Foltin, Martin  Interný doktorand
 PhDr., CSc.  Gálik, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Glavaničová, Daniela  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Hábová, Ľubica  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Hutárová, Jana  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Chedia, Irakli  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Javorčeková, Romana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Karul, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kompiš, Martin  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kosterec, Miloš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kuchtová, Alžbeta  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Lipták, Michal  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Martinkovič, Marcel  Vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Mészáros, Ondrej  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Muránsky, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Novosád, František  Vedúci vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Palovičová, Terézia Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Pascucci, Matteo  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Pauer, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Pichler, Tibor  Vedúci vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Sedová, Tatiana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Sivák, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Smolková, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Smreková, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 PhD., Dr. habil. phil. et theol.  Stewart, Jon  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Mgr. Mgr., PhD.  Šajda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vacek, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr.  Valach, Michal  Interný doktorand
 doc. Mgr., PhD.  Vydra, Anton  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vydrová, Jaroslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Záthurecký, Andrej  Interný doktorand
 prof. Mgr., PhD.  Zouhar, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 Dr. habil.  Zvolenszky, Zsófia  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 37