Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Babičová Krajčiová, Martina   
 Mgr. Ballek, Ladislav   
 PhDr., CSc. Dubnička, Ján   
 Mgr. Foltin, Martin   
 PhDr., CSc. Gálik, Dušan   
 PhDr., CSc. Hábová, Ľubica   
   Hardenová, Mária   
 Mgr. Hutárová, Jana   
 Mgr. Chedia, Irakli   
 Mgr., PhD. Javorčeková, Romana   
 Mgr., PhD. Karul, Róbert   
 PhDr., CSc. Kollár, Karol  02/5292 1215
 Mgr. Kompiš, Martin   
 Mgr., PhD. Kosterec, Miloš   
   Kráľová, Margita  02/5292 1215
 Mgr. Kuchtová, Alžbeta   
 Mgr., PhD. Lipták, Michal   
 Mgr., PhD. Martinkovič, Marcel   
 prof. PhDr., CSc. Mészáros, Ondrej   
 doc. Mgr., PhD. Muránsky, Martin   
 prof. PhDr., CSc. Novosád, František   
 doc. PhDr., CSc. Palovičová, Terézia Zuzana   
 doc. PhDr., CSc. Pauer, Jozef   
 prof. PhDr., CSc. Pichler, Tibor  02/5292 1215
 prof. PhDr., CSc. Sedová, Tatiana   
 Mgr., CSc. Sivák, Jozef   
 doc. PhDr., CSc. Smolková, Eva   
 PhDr., CSc. Smreková, Dagmar   
 doc. Mgr. Mgr., PhD. Šajda, Peter   
 Mgr., PhD. Vacek, Martin   
 Mgr. Valach, Michal   
 doc. Mgr., PhD. Vydra, Anton   
 Mgr., PhD. Vydrová, Jaroslava   
 Mgr. Záthurecký, Andrej   
 prof. Mgr., PhD. Zouhar, Marián   
 Dr. habil. Zvolenszky, Zsófia   

Aktualizuje: