Informačná stránka organizácie SAV

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • KOSTEREC, Miloš. Some Problems of Glavaničová's Approach to Fictional Names. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 120-125. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/120-125.pdf>. Typ: ADDB
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasnosť nesúčasného : prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí. Recenzenti Béla Mester, Erika Lalíková. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2018. 168 s. ISBN 978-80224-1627-6(VEGA č. 2/0172/17 : Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup). Typ: AAB
 • MURÁNSKY, Martin. Chápanie vcelku ako univerzálny problém Tugendhatovej filozofie. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Typ: ADDB
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. In Kultúra, 2018, roč. 21, č. 2, s. 1, 4-5. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0218.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. Pokračovanie. In Kultúra, 2018, roč. 21, č. 3, s. 5. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0318.pdf>. Typ: BDF
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. Dokončenie. In Kultúra, 2018, roč. 21, č, s. 4, 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0418.pdf>. Typ: BDF
 • SIVÁK, Jozef. Les Rusyns (Ruthenes), nation dissimulee. In Li letro de Font-Segugno, 2018, č. 28, s. 25-36. ISSN 1765-5110. Typ: BDE
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2018] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Typ: FAI
 • STEWART, Jon. Hegel's Criticism of Schleiermacher and the Question of the Origin of Faith. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 179-190. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/3/179-190.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Typ: ADDB
 • VACEK, Martin. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V. August 17-18, 2017 Bratislava. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 132-134. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/132-134.pdf>. Typ: GII
 • VACEK, Martin. Deflationism in Metaphysics. December 15-16, 2017, University of Vienna. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 136-137. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/136-137.pdf>. Typ: GII
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus