« Apríl 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Apríl 2018

  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018 Bratislava 05.04.2018 05.04.2018
   medzin.konferencia 17 th Alps-Adria Scientific workshop 2018 Hnanice, Česká republika 09.04.2018 14.04.2018
  Pamäť literárnej vedy XV: Rudo Brtáň Bratislava 10.04.2018 10.04.2018
  Vedecký seminár Slovenskej archeologickej spoločnosti Bratislava 11.04.2018 12.04.2018
  RegioResources 21-2018, Global Megatrends and Landscape Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 17.04.2018 19.04.2018
  REPUBLIKA ČESKO-SLOVENSKO. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita Bratislava 17.04.2018 19.04.2018
  Vznik ČSR (identity, lojality) Martin 25.04.2018 25.04.2018

Podujatia v mesiaci Apríl 2018

Aprílová vedecká kaviareň 26.04.2018 26.04.2018