« September 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci September 2017

  3rd NGP-NET SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS - COST Action BM 1405 Košice 28.08.2017 01.09.2017
   (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities Atény 29.08.2017 01.09.2017
  XXI. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii KC Academia, Stará Lesná 30.08.2017 02.09.2017
  INCOME 2017 - 9. medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní Ústav geotechniky SAV, Košice 03.09.2017 07.09.2017
  10th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  19. Konferencia českých a slovenských fyzikov Prešov, SR 04.09.2017 07.09.2017
  XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 06.09.2017 08.09.2017
  Počítačové architektúry a diagnostika – PAD 2017 Smolenice, Slovensko 06.09.2017 08.09.2017
  Medzinárodná cena SAV Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave 08.09.2017 08.09.2017
  53. Kongres európskych toxikologických spoločností EUROTOX 2017 Nová budova SND, Bratislava 10.09.2017 13.09.2017
   69. zjazd chemikov Starý Smokovec, Vysoké Tatry 11.09.2017 15.09.2017
  PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Ekonomická univerzita v Bratislave 12.09.2017 13.09.2017
  Drobnicov memoriál - 9. ročník Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Spiš 12.09.2017 14.09.2017
  Odborný seminár A. Bitušíková: Možnosti zapojenia sa do Výzvy ERA-NET: HERA JRP „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“ a COST „Coping with the refugee challenge on the local level” Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 12.09.2017 12.09.2017
  CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály Rakúsko, Viedeň 13.09.2017 19.09.2017
  VII. workshop projektu UNESCO "Flood regime of rivers in the Danube River Basin" 2017 Zlaté Piesky, Bulharsko 13.09.2017 13.09.2017
  XV. Arachnologická konferencia Východná, Slovensko 13.09.2017 17.09.2017
  Čechoslovakizmus, Panel O-3 P05 v rámci 11. zjazdu českých historikov Olomouc 13.09.2017 15.09.2017
  IVBM Slovakia 2017: International Veterinary Behaviour Meeting x-bionic® sphere Šamorín 14.09.2017 16.09.2017
   Sociálne procesy a osobnosť 2017 Brno 18.09.2017 20.09.2017
  49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Zvolen 18.09.2017 22.09.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  Sneh - ekologický fenomén Bratislava, Smolenice 19.09.2017 21.09.2017
  Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach Košice 20.09.2017 20.09.2017
  MTSM 2017 - 7. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split, Chorvátsko 21.09.2017 22.09.2017
  Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti Bratislava 21.09.2017 21.09.2017
  Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti Bratislava 21.09.2017 21.09.2017
  AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY Bratislava 21.09.2017 22.09.2017
  27. medzin.konferencia Podunajských krajín 2017 Zlaté piesky, Bulharsko 26.09.2017 28.09.2017
  Biologická liečba v teórii a praxi IV. Bratislava 26.09.2017 26.09.2017
  Aplikácie v UV-Vis-NIR spektrofotometrii Bratislava 26.09.2017 27.09.2017
  The 11th Central and Eastern European Proteomic Conference Košice 27.09.2017 29.09.2017
  XII. Slovenská geofyzikálna konferencia Bratislava 28.09.2017 29.09.2017

Podujatia v mesiaci September 2017

Septembrová vedecká kaviareň 28.09.2017 28.09.2017