« September 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci September 2017

  3rd NGP-NET SYMPOSIUM ON NON-GLOBULAR PROTEINS - COST Action BM 1405 Košice 28.08.2017 01.09.2017
  XXI. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 30.08.2017 02.09.2017
  9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (INCOME) Košice 03.09.2017 09.09.2017
  10th international conference Structure and Stability of Biomacromolecules, SSB 2017 Košice 04.09.2017 07.09.2017
  XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 06.09.2017 08.09.2017
  Medzinárodná cena SAV Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave 08.09.2017 08.09.2017
  53. Kongres európskych toxikologických spoločností EUROTOX 2017 Nová budova SND, Bratislava 10.09.2017 13.09.2017
  PENSION – AGEING – PUBLIC FINANCES: FUTURE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Ekonomická univerzita v Bratislave 12.09.2017 13.09.2017
  Drobnicov memoriál - 9. ročník Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce, Spiš 12.09.2017 14.09.2017
  CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály Rakúsko, Viedeň 13.09.2017 19.09.2017
  VII. workshop projektu UNESCO "Flood regime of rivers in the Danube River Basin" Zlaté Piesky, Bulharsko 13.09.2017 13.09.2017
   Sociálne procesy a osobnosť 2017 Třešť 15.09.2017 16.09.2017
  49. ročník mezinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na tému: Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v stredoveku a včasnom novoveku. Zvolen 18.09.2017 22.09.2017
   BPD2017 – Konferencia „Sneh ako ekologický fenomén“ Slovenská republika, Smolenice 18.09.2017 21.09.2017
  The Joint Conference of European Society of Veterinary Clinical Ethology, European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine and International Veterinary Behavioural Meeting x-bionic® sphere Šamorín 21.09.2017 24.09.2017
  MTSM 2017 - 7. medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály Split, Chorvátsko 21.09.2017 22.09.2017
  Podoby zmien a ohrození v slovenskej spoločnosti Bratislava 21.09.2017 21.09.2017
   Lemkovia, Bojkovia, Rusíni - história, spoločnosť, kultúra materiálna i duchovná Kongresové centrum Stará Lesná 26.09.2017 27.09.2017

Podujatia v mesiaci September 2017

Septembrová vedecká kaviareň 28.09.2017 28.09.2017