« Máj 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci Máj 2017

  Reformácia na Slovensku a jej dôsledky. Trnava 01.05.2017 30.05.2017
  ALTER-Net conference 2017: Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs Ghent, Belgicko 02.05.2017 05.05.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  44. Výročná konferencia o kvasinkách Smolenice 02.05.2017 05.05.2017
  FEBS konferencia o nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížnych väzieb DNA - od molekúl po ľudstvo Smolenice, Slovensko 07.05.2017 11.05.2017
  ISTROS 2017 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 14.05.2017 19.05.2017
  Medzinárodná vedecká konferencia: La traduction du français en Europe centrale au XXe siecle: contexte politique et culturel (Hongrie, Pays theques, Pologne, Slovaquie) Ústav svetovej literatúry SAV 16.05.2017 17.05.2017
  18. medzinárodná konferencia "Doba laténská ve střední Evropě" KELTOVÉ 2017" Plumov 16.05.2017 19.05.2017
  Jozef Miloslav Hurban Bratislava 16.05.2017 17.05.2017
  Odborný seminár ÚEt SAV: A. Bitušíková - „Joint Programming Initaitive (JPI) Cultural Heritage and Global Change“; Zuzana Beňušková a Dušan Ratica - projekt „Osobnosti slovenskej etnológie“ – audiovizuálna dokumentácia. Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 16.05.2017 16.05.2017
  Odborná diskusia: Čo znamená queer? ▪ Prečo potrebujeme prepojiť sociálne vedy s queer štúdiami? Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava 17.05.2017 17.05.2017
  EuroHCC 2017 (European Historical Ciphers Colloquium) Smolenice 18.05.2017 19.05.2017
  Sorties de guerres. Des guerres napoléoniennes à la Deuxième Guerre mondiale. Bratislava 18.05.2017 19.05.2017
  Research Data Alliance (RDA) sa stretne so slovenskými výskumníkmi 23. mája 2017 v Bratislave Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 84507 Bratislava 23.05.2017 23.05.2017
  Petros 2017 Slovenská republika, Bratislava 25.05.2017 26.05.2017
  Measurement 2017 KC Smolenice SAV 29.05.2017 31.05.2017
  VII. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle PMA 2017 Konferenčné centrum Lindner Hotel - Bratislava, Slovenská republika 29.05.2017 31.05.2017
  XXII. medzinárodná akustická konferencia Kočovce, Slovensko 29.05.2017 30.05.2017

Podujatia v mesiaci Máj 2017

Májová vedecká kaviareň v CVTI 25.05.2017 25.05.2017