Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Astronomický ústav - Oddelenie medziplanetárnej hmoty

Riaditeľ ústavu: Prof. RNDr. Vladimír Porubčan DrSc.
WWW: http://www.ta3.sk
Profil ústavu: